Veiligheid in het magazijn door snelheidsoptimalisatie: hoe kan dat?

Te snel rijdende heftrucks in het magazijn vormen een groot risico voor de veiligheid van personen die daar rondlopen, zoals personeel of bezoekers.

Met name in onoverzichtelijke situaties, waar personen pas laat in het zichtveld van de heftruckchauffeur komen, is een ongeluk zo gebeurd. Niet alleen de veiligheid van het personeel en bezoekers is in het geding, ook het risico op schade en de daarbij horende kosten is groot.

Aanrijding betekent kosten

Stel je eens voor dat twee heftrucks op elkaar botsen die beide 15 km/u rijden. Dan moeten er twee heftrucks gerepareerd of, in het ergste geval, vervangen worden. Als deze heftrucks ook nog eens lading bij zich hadden op het moment van de aanrijding, lopen de kosten nog verder op, zeker als het een kostbare lading is.

Reken daar nog eens de tijd bij dat de heftrucks stilstaan of de tijd totdat er een vervangende heftruck is, plus de eventuele huur van een vervangend voertuig in die periode en de kosten lopen nog verder op. Om nog maar te zwijgen over eventuele claims vanwege de beschadigde lading.

Als heftrucks met lagere snelheid door het magazijn rijden, neemt het risico op een aanrijding en schade(kosten) drastisch af. Alleen, hoe is dat te realiseren? Heftrucks rijden over het algemeen altijd op volle snelheid en het is voor chauffeurs lastig om een bepaalde snelheid constant aan te houden. Zeker bij werken onder tijdsdruk is de verleiding groot om het gas er vol op te houden.

Speed zoning is het antwoord

Dé oplossing voor dit probleem is het automatisch reduceren van de maximum snelheid zodra de heftruck het magazijn binnenrijdt; ook wel ‘speed zoning’ genoemd. Het werkt als volgt: op het moment dat de heftruck een ‘zone’, in dit geval dus het magazijn, binnenrijdt, wordt de snelheid automatisch verlaagd. De heftruckchauffeur kan het gaspedaal volledig blijven indrukken, maar toch rijdt de heftruck met lagere snelheid dan buiten het magazijn.

Onlangs hebben we een magazijn van Vrumona in Bunnik voorzien van een speed zoning systeem. De situatie ter plekke ziet er als volgt uit:

Snelheidsbegrenzing in zones

Lage snelheid betekent in dit geval 6 km/u en hoge snelheid 15 km/u.

Hoge en lage snelheid in verschillende zones

In zone 1 en 2 lopen voetgangers en dus is het belangrijk dat heftrucks in die gebieden minder hard rijden. Zone 3 bevindt zich ook binnen in het magazijn, maar in dit gebied komen geen personen. De snelheid van heftrucks hoeft hier dan ook niet verlaagd te worden. Zone 4 is het buitenterrein, waar de heftrucks ook met volle snelheid mogen rijden.

Omdat zone 3 wel binnen is, maar ook een gebied is waar de heftrucks op volle snelheid mogen rijden, is er bij de ingang linksonder op de illustratie geen zender opgehangen. Om diezelfde reden is er wel weer een zender opgehangen bij de doorgang van zone 3 naar zone 1 (nummer 5 op de illustratie).

Bij iedere ingang met een nummer (zes in totaal) zijn zenders opgehangen die communiceren met een ontvanger die boven op de heftruck is geplaatst. Aan de binnenzijde van de ingang een zender die aangeeft dat de heftruck met lage snelheid moet rijden en aan de buitenzijde een zender die aangeeft dat de heftruck weer op volle snelheid kan rijden.

Speed zoning zenders en ontvanger
Illustratie van zijaanzicht ingang met aan de buitenzijde een zender voor hoge en aan de bitnnenzijde een zender voor lage snelheid.

Heftruck inrichten

Om het speed zoning systeem te laten functioneren, is het, naast het installeren van de ontvanger en zender, nodig dat de heftruck goed wordt ingericht. Dat wil zeggen dat zodra de ontvanger het signaal krijgt om over te schakelen op lage snelheid, de heftruck zo ingericht moet zijn dat er daadwerkelijk niet harder dan (in dit geval) 6 km/u gereden kan worden. Dit inrichten van de heftruck gebeurt altijd door de fabrikant.

Techniek afhankelijk van situatie

In het magazijn van Vrumona hebben we gebruik gemaakt van infraroodtechniek, maar er zijn nog andere toepasbare technieken, zoals radar, radio-frequentie, laser of kleurherkenning. Het kiezen van een bepaalde techniek is afhankelijk van de situatie.

Radartechniek kan bijvoorbeeld gebruikt worden als er overal binnen met lage snelheid gereden moet worden, en als buiten altijd met hoge snelheid gereden kan worden. Aangezien dit niet het geval is in het magazijn van Vrumona (denk aan zone 3), is er voor gekozen om in dit geval gebruik te maken van infraroodtechniek.

Zender en ontvanger infrarood snelheidsbeperking

Zender boven ingang magazijn (links) en ontvanger bovenop heftruck (rechts).

Waarom dan niet overal lage snelheid?

Als het dan zoveel veiliger is om met lage snelheid te rijden en de fabrikant van de heftruck dit kan inrichten, waarom zou ik dan een speed zoning systeem laten installeren? Het is dan toch beter om de heftrucks overal minder hard te laten rijden?

Dit kan wel zo zijn, maar vaak is het een kwestie van de balans vinden tussen veiligheid en productiviteit. Bij Vrumona zijn de afstanden op het buitenterrein zo groot, dat het te veel tijd zou kosten om de heftrucks daar ook met lage snelheid te laten rijden. Bovendien is er op het buitenterrein minder gevaar voor voetgangers, omdat de heftruckchauffeurs daar (veel) meer overzicht hebben.

“Maar dan krijg ik m’n werk niet af”

Een veelgehoorde opmerking van heftruckchauffeurs die met speed zoning te maken krijgen is dat ze bang zijn hun werk niet af te krijgen. Als ik minder snel kan rijden, is de gedachtegang, kan ik ook minder snel pallets verplaatsen.

Toch is dit niet waar. Doordat de heftrucks met relatief lage snelheid rijden, wordt een efficiënte rijstijl bij heftruckchauffeurs gestimuleerd. Deze rijstijl verhoogt niet alleen de productiviteit, maar heeft ook nog eens het voordeel dat de kans op schade aan de voertuigen daalt.

Over het algemeen neemt de weerstand van heftruckchauffeurs dan ook snel af.

Sylogi Sector

Automatische snelheidsbegrenzing voor heftrucks.

  • Heftruck
Sylogi Sector

Meer weten over speed zoning? Neem contact met ons op voor het doornemen van de mogelijkheden of om een afspraak op locatie te maken.